Sportmassage

Net als een aangepast voedingspatroon, kan ook een regelmatige sportmassage van de belaste spiergroepen het prestatieniveau naar een hoger niveau tillen. Massage versnelt immers niet alleen het herstel van beschadigde spiercellen, maar versterkt tevens het immuunsysteem en verlaagt het stress-niveau van de sport(st)er door hem/haar in ontspanningsmodus te brengen.

Als gediplomeerd sportverzorger kunnen er -los van het (sport)diëtetische- individueel ook afspraken worden gemaakt voor een sessie sportmassage. Standaard zal hiervoor 30’ worden uitgetrokken en de cliënt geeft zelf aan welke lichaamszones dienen te worden bewerkt. De algemene principes van het massagewerk zullen hierbij worden gevolgd, waarbij duidelijk onderscheid zal worden gemaakt tussen tonifiërende en sederende massages al naargelang het trainings- of wedstrijdprogramereima dit vereist.

Tarifiëring sportmassage: €18,-/sessie (30’)